Velké slevy
Autor: Immanuel Ness

Naše cena: 18000 Kč bez DPH, 19800 vč. DPH

Autor: Thomas Piketty

Naše cena: 666 Kč bez DPH, 733 vč. DPH

Autor: edited by Olaf Bubenzer, Andreas Bolten, Frank Darius

Naše cena:  945 Kč + DPH

Autor: James Bucanek

Naše cena:  950 Kč + DPH

Autor: Thomas Termini et al
Naše cena: 180 Kč + DPH
Autor: Landi Degl'Innocenti, E., Landolfi, M.
Původní cena:  179 EUR
Sleva 50%:  2148 Kč + DPH 
Autor: de A. Padoux

Původní cena:  39 EUR
Sleva 50%:  468 Kč + DPH 

Autor: Robert J. Cotter

Původní cena:  134,5 USD
Sleva 50%:  1013 + DPH

strana 1/2celkem 13 položek